Preventie

Preventie van leegstaand maatschappelijk vastgoed vindt plaats op basis van een weerbaarheidsscan die dreigende leegstand signaleert. De Risicoanalyse en het Leegstandspreventieprogramma (LPP) maken deel uit van de weerbaarheidsscan.

De Risicoscan omvat een analyse van de vastgoedportefeuilles van uw (maatschappelijke) organisatie en houdt onder meer rekening met verschillende trends en ontwikkelingen die voor uw organisatie belangrijk zijn of worden.

Het LPP is er op gericht uw organisatie te ondersteunen bij het voorkomen van leegstand. Het benoemen en uitwisselen van (inter)nationale good practices die bij het DNA van uw organisatie passen, maakt hier deel van uit.

Ruimte in bedrijf stelt voor uw organisatie een Preventieplan Leegstand op.