Kansenkaart

Voor toekomstbestendig en verantwoord ruimtegebruik werkt Ruimte in bedrijf met een Kansenkaart. De kaart omvat aangetroffen, verborgen of verwachte leegstand. De kansenkaart wordt zowel voor afzonderlijke organisaties als voor regionale of sectorale beleidsdoelen ontwikkeld en kan ook instrumenteel worden ingezet. De kaart, die kan worden opgesteld op basis van de Monitor, geeft op pandniveau de bestemmingsopties aan en kan worden verbijzonderd naar diverse beleidsspeerpunten. Behalve verkoop of herbestemming kan ‘sloop voor vergroening’ een kans zijn. En ook voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid kan leegstand nieuwe kansen bieden. Hoe benut uw organisatie haar kansen?

Ruimte in bedrijf kijkt naar markt en regio en ondersteunt u bij het benutten van kansen.