Monitor

Ruimte in bedrijf heeft een Monitor ontwikkeld om periodiek bij te kunnen houden wat het feitelijk inefficiënt gebruik is van de ruimte die uw organisatie tot haar beschikking heeft. De monitor is gebaseerd op de FIT-Methodiek en in de regel vrijwel direct inzetbaar voor de vastgoedportfolio van uw organisatie. Na enige aanpassing kan de monitor ook op regionaal of sectoraal niveau worden toegepast. Kenmerkend voor de FIT-monitor is dat deze ook rekening houdt met verborgen, tijdelijke en/of onvolledige leegstand.

Ruimte in bedrijf monitort en verhoogt de alertheid van organisaties die met leegstand in de vastgoedportefeuille (kunnen) worden geconfronteerd. De monitorresultaten kunnen desgewenst ook op geografisch of sectoraal niveau worden samengebracht. Met het completer beeld van de leegstandsproblematiek in een bepaalde sector, zoals in het onderwijs of de zorg, kan dan op regionaal niveau grensoverschrijdend oplossingsgericht samen worden gewerkt. Het op gemeentelijk schaalniveau analyseren van de resultaten is vaak al een stap in de goede richting. Soms is het beter de gemeentegrens te overschrijden om leegstandsproblemen op te lossen en kansen te benutten. Ook dat vraagt dan om een regionale blik waar Ruimte in bedrijf het verschil maakt.

Ruimte in bedrijf schakelt op regionaal niveau als het om leegstand gaat.