FIT

FIT staat voor Frequentie, Intensiteit en Tijdsduur van ruimtegebruik. De FIT-methodiek is een doeltreffende manier om snel de gezondheid van de ruimte die uw organisatie onder haar hoede heeft, in kaart te brengen. De FIT-methodiek gaat uit van de wensen en behoeften van uw organisatie en is eenvoudig toe te passen. De FIT-methodiek biedt u een andere kijk op het ruimtegebruik van uw organisatie. Zodra de methodiek wordt ingezet, dienen zich ook vaak al oplossingen voor inefficiënt ruimtegebruik aan. De FIT-methodiek is ontwikkeld door Pascal Vossen, de oprichter van Ruimte in bedrijf. Hij informeert u graag over de mogelijkheden van de methodiek voor uw organisatie.

Ruimte in bedrijf verruimt de blik op ruimte.