Ik zoek een (nieuwe) locatie

De redenen waarom je als organisatie ergens ruimte in gebruik, bezit of beheer hebt, lopen  uiteen. Vaak is dit vanwege de nabijheid van ‘de markt’: de klanten, de bezoekers of de patiënten. Ook kan de aanwezigheid van specifieke know how en infrastructuur een rol spelen. Of gaat het om de beschikbaarheid van medewerkers? En misschien gaat het wel om bepaalde wet- en regelgeving. Bij vestigingsplaatskeuze spelen de meest uiteenlopende factoren een rol. Of dat al niet ingewikkeld genoeg is; die factoren beïnvloeden elkaar ook nog eens. Op internet is veel informatie te vinden. Wat nu écht van belang is voor uw locatiekeuze, vraagt om een aanpak die is toegesneden op het DNA van uw organisatie.

Ruimte in bedrijf verstrekt u de inzichten en informatie die nodig is om te komen tot een juiste Locatiekeuze. Ruimte in bedrijf  onderscheidt hoofd- en bijzaken bij vestigingsplaatskeuze. De oplossing vinden in de combinatie tussen wat rationeel verstandig is en ook ‘goed voelt’. Factoren die niet in cijfers uit te drukken zijn, krijgen bij Ruimte in bedrijf altijd de aandacht. Onder meer de bedrijfsgeschiedenis, de invloed van stakeholders en de begeleiding van de in- en externe communicatie vormen cruciale elementen in het locatiekeuzeproces.

Het locatieadvies van Ruimte in bedrijf is een bondige ‘pleitnotitie’ met heldere onderbouwingen. Op interim management basis kan Ruimte in bedrijf haar locatieadvies voor uw organisatie uitvoeren.

Ruimte in bedrijf adviseert bij locatiekeuze.