Ik wil mijn ruimte beter benutten

Ruimtegebruik is voor de meeste organisaties geen kernactiviteit, maar een middel om die uit te kunnen voeren. Ruimtegebruik is vaak kostbaar; verkeerd ruimtegebruik altijd. Het is ongewenst én soms niet zichtbaar. Het kan organisaties in grote problemen brengen. Bij een langdurige mismatch tussen de strategische doelen van een organisatie en het feitelijk ruimtegebruik zijn er onnodig veel structurele kosten. Leegstand, de bekendste vorm van verkeerd ruimtegebruik, kost aan onderhoud, beveiliging, nutsvoorzieningen en verzekeringen jaarlijks al gauw enkele tientallen euro’s per vierkante meter.

En wat als u teveel en/of niet goed passende ruimte voor een lange tijd onder uw hoede heeft? Vroeg of laat schaadt dit de uitvoering van de kernactiviteiten en de gezondheid van uw organisatie. Het is beter de grootste mismatches, zichtbaar en onzichtbaar, bijtijds op te sporen en ze adequaat aan te pakken. Vooral door er gericht naar te kijken want anders vallen ze niet op. Ook quick wins zijn lang niet altijd meteen zichtbaar.

Leidend voor Ruimte in bedrijf is om meerwaarde te halen met Verbeterd ruimtegebruik door dat gebruik beter op de strategische doelen van uw organisatie te laten aansluiten. Ruimte in bedrijf heeft de FIT- methodiek ontwikkeld om doelgericht mismatches bij ruimtegebruik te analyseren en heldere adviezen te geven die passen bij het DNA van uw organisatie.

Leegstand is zeker niet de enige, maar wel de meest ongewenste vorm van ‘verkeerd ruimtegebruik’. Veel maatschappelijke organisaties hebben of krijgen hiermee te maken. Deze organisaties dienen een maatschappelijk doel en worden met gemeenschapsgeld (deels) bekostigd. Lees hier meer over de aanpak van Ruimte in bedrijf tegen de leegstand van maatschappelijk vastgoed.

Ruimte in bedrijf vindt verbetermogelijkheden voor ruimtegebruik.