Ik heb (minder) ruimte nodig

Het antwoord op de vraag welke ruimte uw organisatie nodig heeft, kent een beperkte houdbaarheid. Aard en omvang van de activiteiten van uw organisatie kunnen veranderen waardoor ook de ruimtebehoefte verandert. Ook als uw bedrijfsactiviteiten nauwelijks wijzigen, is het verstandig om de vraag te stellen of de ruimte die u in gebruik of beheer heeft nog voldoet. Misschien kan of moet het wel anders. De wereld staat immers niet stil.

Past uw ruimtegebruik nog wel bij uw organisatie? En ook de komende jaren? Wat kunt en wilt u zelf bepalen? Wat zijn uw opties? Huren of kopen? Of net andersom? De juiste ruimtebehoefte bepalen vergt meer dan het uitrekenen en inrichten van vierkante meters.

Ruimte in bedrijf vertaalt het strategisch beleid van uw organisatie in ruimtebehoefte en ontwikkelt het Strategisch Locatiebeleid van uw organisatie. Toekomstbestendig ruimtegebruik vereist specifieke ‘DNA-kennis’ over uw organisatie en het vermogen om in scenario’s te denken. Veel factoren bepalen dit DNA. Het is vanuit het verleden geëvolueerd en richtinggevend voor de toekomst. De geschiedenis van uw organisatie, de bedrijfsgeschiedenis, en haar strategisch beleid zijn belangrijke DNA-factoren.

Ruimte in bedrijf laat de meters voor ú werken, niet andersom.