Ik wil kosten besparen en denk dat het efficiënter kan

Het is altijd goed de kosten van het ruimtegebruik van uw organisatie tegen het licht te houden; dus bijvoorbeeld niet alleen bij het aflopen van het huurcontract of bij veranderende marktomstandigheden. Verzekeraars wijzigen soms hun polisvoorwaarden en energieleveranciers hun tarieven. En wat dacht u van innovaties die energie of grondstoffen besparen of de werk- en leefomgeving veiliger, gezonder of aangenamer maken? Mogelijk leveren ze uw organisatie slimmer ruimtegebruik op. Hoe eerder u (de veranderende kosten voor) het ruimtegebruik in beeld hebt, hoe eerder ruimte meer waarde voor uw organisatie kan opleveren. Hoeveel kosten kunt u besparen of meerwaarde creëren door ruimte anders te benutten?

Ruimte in bedrijf haalt meerwaarde uit ruimtegebruik.